Yrkesakademin i Österbotten

Merkonom, inriktning informations- och vägledningstjänster i bibliotek

Yrkesakademin i Österbotten erbjuder utbildning med inriktning på informations- och vägledningstjänster i bibliotek. Studierna avläggs som en del av en grundexamen i affärsverksamhet, merkonom. En individuell studieplan görs upp för varje studerande, där tidigare erfarenheter och kompetenser tas i beaktande. 

Du avlägger först de obligatoriska examensdelarna Kundservice, Resultatinriktad verksamhet och Arbete i en arbetsgemenskap, totalt 55 kompetenspoäng. Sedan avlägger du 60 kp inom bibliotekstjänster. Utöver detta väljer du 30 kp till, till exempel Evenemangsproduktion, Projektarbete, Att sköta kundrelationer eller Marknadsföringskommunikation och innehållsproduktion. 

Studierna förutsätter inhämtande av kunnande från arbetslivet genom utbildningsavtal eller läroavtal på ett bibliotek. Utbildningens längd varierar mellan 1,5 och 2 år, men i stora drag ska du arbeta ett år på bibliotek. Studierna sker i flerform, vilket betyder att du kan vara på din egen hemort och studera online.

Mera information om utbildningen: https://www.yrkesakademin.fi/9-uncategorised/335-grundexamen-i-affarsverksamhet-merkonom-inriktning-bibliotekstjanster 

Hur söker du in?

Information om ansökan: https://www.yrkesakademin.fi/forsokande/ansokan

Kontaktperson

Carina Storhannus
tfn 044 7503232
carina.storhannus@yrkesakademin.fi