Syftet med webbplatsen biblioteksutbildning.fi är att lyfta upp de svenskspråkiga biblioteksutbildningarna, de aktörer som erbjuder dem samt bibliotekspersonalen och studeranden. Sidan fungerar som en digital studieguide för dig som är intresserad av att jobba på eller med bibliotekstjänster. Här hittar du information om studier, ansökan och om hur det är att jobba på bibliotek. 

Sidans material kan användas fritt och riktar sig främst till studerande, studiehandledare och andra intresserade av biblioteksbranschen.

Projektets administratör är Finlands svenska biblioteksförening.