Om biblioteksutbildning.fi

Syftet med projektet biblioteksutbildning.fi är att lyfta upp de svenskspråkiga biblioteksutbildningarna, de aktörer som erbjuder dem samt bibliotekspersonalen och studerandena själva.

Sidan fungerar som en digital studieguide för dig som är intresserad av att jobba på eller med bibliotekstjänster. På sidan hittar du information om bland annat studier, om ansökan och om hur det är att jobba på bibliotek. 

Sidans material kan användas fritt och riktar sig främst till studerande, studiehandledare och andra intresserade av biblioteksbranschen.

Projektets administratör är Finlands svenska biblioteksförening.