Ett yrke, många titlar

 

Bibliotekarie
En bibliotekarie har i normala fall en lämplig högskoleexamen i vilken det ingår 60 studiepoäng inom området för biblioteks- och informationstjänster.

Informatiker
En specialistbibliotekarie med kunskap inom ett särskilt ämnesområde.

Informationsspecialist
Jobbar bland annat på högskole- och universitetsbibliotek och står till tjänst exempelvis med informationssökning, hur man kan använda smarta sökmetoder, hur man hanterar referenser eller med handledning för forskare och personal.

Biblioteksfunktionär
Personer med institutexamen eller yrkesinriktad grundexamen.

Bibliotekspedagog, barnbibliotekarie eller pedagogisk informatiker
Arbetar med samlingarna, håller bokprat och workshops, organiserar öppna evenemang för olika åldersgrupper samt samarbetar med aktörer både inom och utom biblioteket. Är ofta specialiserad inom barn- eller ungdomsarbete och samarbetar med daghem och skolor.

Bibliotekssakkunnig, informatiker eller specialbibliotekarie
Har olika sakkunniguppgifter i anslutning till bibliotekets samlingar och informationstjänster, samt jobbar med utbildning, planering, samordning och produktion av andra tjänster.

Bibliotekschef
Leder verksamheten vid ett bibliotek, är ansvarig för personalen och utvecklingen.

 

Kom ihåg att arbetsuppgifterna på ett bibliotek är varierande, i ett litet bibliotek med bara några få anställda kan en biblioteksanställd få göra lite av varje, medan större bibliotek ofta har mer specialiserade arbetsuppgifter.

 

Källa: biblioteken.fi