Intresserad av att studera på finska?

 

Biblioteksutbildningar på finska i Finland:

 

 

Intresserad av att studera eller jobba utomlands?

 

I Sverige råder just nu stor brist på bibliotekarier i hela landet. Många bibliotekarier är i pensionsåldern – en femtedel är över 60 år – medan det utbildas för få nya. Det här har lett till att branschen har låg arbetslöshet och att nyutexaminerade har stor chans att hitta ett fast jobb. Särskilt eftertraktade är erfarna bibliotekarier med specialistkunskap. Även många skolbibliotek saknar bemanning. Det här visar rapporten Framtidsutsikter, som gjorts på uppdrag av organisationen Saco, Sveriges Akademiker.

 

Här kan du utbilda dig till bibliotekarie i Norden:

 

Sverige

 

Danmark

 

Norge