Åbo Akademi

Studierna i informationsvetenskap på kandidatprogrammet för informationsvetenskap handlar om att lära sig hantera flödet av information, men även hur man lagrar, hittar, förmedlar och utvärderar information. Under studierna behandlas även ämnen som information i olika miljöer, informationssökning, kundservice samt kommunikationsstrategier, verktyg och kanaler.

Du som studerar på utbildningslinjen för samhällsvetenskaper läser grundkursen i samtliga ämnen inom programmet: sociologi, statsvetenskap, offentlig förvaltning, nationalekonomi, juridik och informationsvetenskap. Efter den första hösten väljs ett huvudämne. Genom att kombinera informationsvetenskap med andra ämnen eller kurser kan du påverka din yrkesprofil. Informationsvetenskap i kombination med ekonomiska ämnen ger förutsättningar att jobba inom företagsvärlden, medan humanistiska och andra samhällsvetenskapliga ämnen ger dig färdigheter att exempelvis jobba på bibliotek. En del av dina kurser går på engelska och du kan också välja att studera eller göra praktik utomlands.

Du kan även läsa informationsvetenskap som biämne eller studera på Öppna universitetet (60 studiepoäng). Att studera via ÖPU är ett sätt för dig som redan har en lämplig högskoleexamen att få behörighet som bibliotekarie. En ny studiehelhet startar vart tredje år.

Efter avlagd kandidatexamen med informationsvetenskap som huvudämne kan du fortsätta till det engelskspråkiga magisterprogrammet Governance of Digitalization, ett program som omfattar två års studier och leder till en ekonomie magisterexamen. Uppsatser och pro gradu-avhandlingen får skrivas på svenska, men undervisningen går på engelska. Det är också möjligt att läsa informationsvetenskap som specialisering inom magisterprogrammet Offentligt ledarskap, vilket rekommenderas för dig som är intresserad av en karriär som bibliotekschef. Man kan också avlägga doktorsexamen i informationsvetenskap.

Statistik från Åbo Akademi visar att både huvudämnes- och biämnesstuderande ofta får jobb på bibliotek när de kommer ut i arbetslivet.

Läs mer om utbildningen här:

Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda

Med en yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst (150 studiepoäng) från samkommunen Keuda kan du jobba som sakkunnig inom informations- och bibliotekstjänster. Under utbildningen lär du dig behärska kundbetjäning och grunderna i informationssökning, får kunskap om biblioteksmaterial och lär dig hur man presenterar böcker och annat material. Du lär dig också handleda i e-tjänster och webbärenden.

Den här utbildningen passar dig som vill utöka dina yrkeskunskaper och redan jobbar i biblioteksbranschen eller har fått en praktikplats i ett bibliotek för hela studietiden. För att kunna delta krävs det att du har en praktikplats i ett bibliotek under hela studietiden. Biblioteket och Keuda ingår antingen ett utbildningsavtal eller läroavtal. Hela utbildningen tar cirka 1,5 år.

Utbildningen är en så kallad flerformsutbildning och består av distansundervisning cirka två till tre dagar i månaden, handledda nätbaserade studier och lärande på arbetsplatsen – en flexibel lösning som gör det möjligt att delta i studierna oberoende av var i landet du bor. 

Keuda är en nationell utbildare när det gäller yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänster. Nivån på undervisningen får bra betyg i arbetslivsresponsen och här får du en praktisk undervisning som är yrkesinriktad och starkt förankrad i arbetslivet.

Läs mer om utbildningen här:

Careeria

Ett annat alternativ för dig som vill ha en utbildning inom biblioteksområdet är yrkesskolan Careeria i Borgå. Careeria erbjuder en grundexamen i affärsverksamhet (merkonom) med två valbara examensdelar på 30 studiepoäng som passar för biblioteksarbete: Informations- och vägledningstjänster i ett bibliotek eller Arbete inom bibliotekstjänster.

Hela utbildningen är 180 poäng. Inom ramen för merkonomstudierna kan du välja kundorienterad affärsverksamhet, servicedesign, försäljning, marknadsföring, ekonomisk förvaltning, projekthantering eller kommunikation och interaktion. Som merkonom är du som hemma i digitala miljöer och kan nätverka på ett professionellt sätt. Grundexamen i affärsverksamhet ger dig också grundläggande kunskaper om och färdigheter i företagande.

Utbildningen är en dagundervisning och den genomsnittliga studietiden är ett till tre år.  Efter att du avlagt examen har du behörighet för fortsatta studier både till yrkeshögskolor och universitet. Utbildningen kan också avläggas som läroavtalsutbildning.

Läs mer om utbildningen här:
 

 

Yrkesakademin i Österbotten

Med en grundexamen i affärsverksamhet (merkonom) vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes, öppnas många möjligheter till intressanta jobb, bland annat inom biblioteksväsendet. Under studierna får du ett brett kunnande inom olika teman inom affärsverksamhet och du blir också van att arbeta med datorn som ditt främsta arbetsredskap. Våra vuxna studerande deltar i föreläsningarna på distans och våra yngre studerande är på plats i Campus Mosedal.

I studierna ingår även inhämtning av kunnande från arbetslivet genom utbildningsavtal eller läroavtal. Innehållet utgår från de examensdelar som du har valt och kan i vissa fall delvis ske på studerandes nuvarande arbetsplats.

Inom merkonomstudierna kan du välja att profilera dig inom biblioteksarbete. Då väljer du utöver de obligatoriska examensdelarna 60 studiepoäng biblioteksstudier och 30 studiepoäng kompletterande studier, som till exempel Evenemangsproduktion eller Att sköta kundrelationer. Denna inriktning förutsätter ett längre utbildningsavtal på ett bibliotek.

Läs mer om utbildningen här: