Så hittar du rätt utbildning

 

Biblioteksfunktionär, specialbibliotekarie och bibliotekspedagog – vad betyder alla olika yrkestitlar? Och vad ska man tänka på när man väljer inriktning?

 

Att jobba på bibliotek innebär varierande arbetsuppgifter – allt från arbete med samlingarna till mediehandledning och evenemangsproduktion samt kommunikation och marknadsföring. Läget på arbetsmarknaden är just nu bra. Om du gillar kommunikation, är intresserad av kundservice och har kunskaper i IT och problemlösning kan det här vara ett yrke för dig. Sedan några år tillbaka finns det inga bindande behörighetskrav för bibliotekarier på allmänna bibliotek, utan det är upp till arbetsgivaren att avgöra vad som anses vara en lämplig utbildning. Det enda som bibliotekslagen slår fast är att allmänna bibliotek ska ha tillräckligt många anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsområdet, medan de som arbetar med sakkunniguppgifter bör ha lämplig högskoleexamen.

 

Så här säger lagen om allmänna bibliotek, §17:

”Allmänna bibliotek ska ha tillräckligt många anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsområdet och tillräckligt många andra anställda. Av den som arbetar med sakkunniguppgifter krävs lämplig högskoleexamen, om inte något annat följer av uppgifternas art. Av den som leder det kommunala biblioteksväsendet krävs för tjänsten eller uppgiften lämplig högre högskoleexamen, ledarförmåga och god förtrogenhet med bibliotekens uppgifter och verksamhet.”

 

Men det lönar sig ändå att ha en utbildning, och de flesta bibliotekarier har en utbildning i informationsvetenskap. Och för dig som siktar på ett jobb som bibliotekschef eller som sakkunnig inom ett visst område krävs en lämplig högre högskoleexamen.

För tillfället kan du studera till bibliotekarie på svenska på fyra ställen i Finland:

 • Kandidatprogrammet för informationsvetenskap vid fakulteten för samhällsvetenskaper vid Åbo Akademi. Vid ÅA kan man även ta examen i form av fria studier via Öppna universitetet.
   
 • Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst vid Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda i Järvenpää.
   
 • Biblioteksinriktade merkonomstudier vid yrkesinstitutet Careeria i Borgå.
   
 • Biblioteksinriktade merkonomstudier vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes. 


  Läs mer om de olika utbildningarna här: Utbildningar på svenska i Finland

Högskolebibliotekarie

När det gäller högskolebibliotek finns inga formella behörighetskrav. Den verksamheten regleras inte heller av någon lagstiftning. Men om du är intresserad av att jobba på ett högskolebibliotek eller specialbibliotek kan det ändå vara en fördel att ha en högre högskoleexamen. På ett högskole- eller något annat specialbibliotek kan du arbeta med samlingar (både tryckta och elektroniska), material för studenter och forskare samt externa användare, undervisning i informationssökning för studerande eller fungera som stöd för forskare och doktorander.

 

Så hur är det då med alla olika yrkestitlar?

Utbildningen du får är en kandidat- eller magisterexamen i informationsvetenskap eller en merkonomexamen, men det är först i yrkeslivet det avgörs vad din titel blir. Kanske bibliotekarie, bibliotekssekreterare eller bibliotekspedagog. Eller så blir du bibliotekschef eller informatiker. Möjligheterna är många, och valet är ditt!

Läs mer om de olika yrkestitlarna här.