Åbo Akademi

Informationsvetenskap

Professionell informationshantering är allt viktigare i dagens informationsintensiva värld. Den information vi tar emot och den kunskap vi besitter påverkar de beslut vi tar. Genom att studera informationsvetenskap får du kunskaper som behövs för att hantera flödet av information. Du lär dig hur böcker, webbsidor, ljudupptagningar, industridokument och andra typer av media lagras, hittas, förmedlas och utvärderas i ett digitalt informationssamhälle och i synnerhet inom biblioteks- och informationstjänster. Under studierna behandlas information i olika miljöer (t.ex. på webben, sociala nätverk eller organisationer så som bibliotek), informationssökning, kundservice samt kommunikationsstrategier, -verktyg och -kanaler.

Många av dem som studerat ämnet jobbar inom biblioteks- och informationsbranschen. Typiska titlar på informationsvetare är bibliotekarie, informatiker, IT-konsult, informationsspecialist, servicechef, planerare, kulturdirektör och utvecklare av webbtjänster.

Ämnet informationsvetenskap kan studeras inom en kandidatexamen, där ämnet är huvud- eller biämne. På magisternivå ingår ämnet i magisterprogrammet Governance of Digitalization.

Ämnet kan också studeras vid Öppna universitetet till en omfattning av 60 sp, som motsvarar grund- och ämnesstudier.

På högskolenivå är studierna vid Åbo Akademi och Öppna universitetet de enda på svenska i Finland.

Hur söker man in?

Ansökan till examensstudier: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/

Öppna universitetet: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/

Öpuleden en väg till examen: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/soka-studieplats/

Kontaktpersoner

För examensstudier

Kristina Erikson Backa
kristina.eriksson-backa@abo.fi

För studier vid Öppna universitetet

Nancy Pettersson
nancy.pettersson@abo.fi