"Bibliotekarien är en mångkonstnär"

23.10.2023 kl. 16:07
Framtidens bibliotek är ett offentligt rum som är tillgängligt för alla och som främjar demokrati och yttrandefrihet. Och som bibliotekarie fungerar du som värd.
– Att vara bibliotekarie är ett allt mer mångsidigt yrke, säger överinspektör Susanne Ahlroth.

Morgondagens bibliotekarier behöver vara något av mångkonstnärer – insatta i litteraturen, serviceinriktade och språkkunniga. Du ska förstå dig på marknadsföring, kunna ordna evenemang och själv vara beredd att stå på scen.

– Redan i dag handlar en stor del av arbetet om andra uppgifter än de traditionella. Du ska vara en länk mellan omvärlden och biblioteket, och skapa förutsättningar för alla invånare att hitta sin plats i biblioteket. I Danmark pratar man om biblioteksvärd, det är ett uttryck som jag tycker väldigt mycket om och som är en bra beskrivning av uppgiften.

Det säger Susanne Ahlroth, överinspektör för de svenskspråkiga bibliotekstjänsterna i kommunerna. Hon drömmer om ett bibliotek som i ännu större utsträckning är en del av omvärlden och det offentliga rummet. Ett tillgängligt utrymme som främjar samhällsdialogen och erbjuder nya upplevelser. Delaktighet är ett nyckelord i sammanhanget och som Susanne Ahlroth hela tiden återkommer till.

– Vad vill du göra i biblioteket? Den frågan borde vi bli bättre på att ställa, och den uppmanar jag också alla bibliotekschefer runt om i landet att fundera på. Vi ska inte heller bara fråga våra stamgäster, utan alla samhällsgrupper och ålderskategorier. Biblioteken tillhör ju faktiskt invånarna och i framtiden tror jag att verksamheten i allt högre grad kommer att formas av den omgivande miljön.

Utmaningen är att också få in detta i utbildningen. Klassiska kunskaper i katalogisering och att hantera och söka information kommer alltid att behövas, men enligt Susanne Ahlroth behöver vi få en större bredd. En annan minst lika stor utmaning är att hitta tillräckligt många intresserade, just nu finns det ett stort behov av svensk- och tvåspråkiga bibliotekarier framför allt i södra Finland. Och i Österbotten är det svårt att locka sökande till chefstjänster.

"Fler utbildningar behövs"

Att det för tillfället bara finns en biblioteksutbildning i Svenskfinland bekymrar Susanne Ahlroth. Hon ser ett behov av en mellannivå, en utbildning på yrkeshögskolenivå – precis som på den finska sidan.

– Men för tillfället finns inget intresse bland utbildningsanordnarna. Utbildningen anses rikta sig till en för liten målgrupp.

I egenskap av överinspektör har Susanne Ahlroth besökt så gott som varje bibliotek i Svenskfinland. Till hennes uppdrag hör att hålla koll på vad som diskuteras i de olika regionerna och informera om vad som är på gång på nationell nivå.

– Förutom den direkta statliga finansieringen för verksamheten fördelar Regionförvaltningsverket årligen projektanslag på cirka två miljoner euro. Ett bra exempel på en sådan projektverksamhet som nu blivit mer eller mindre permanent på många håll är meröppet. Det gläder mig också att se att kommunerna är aktiva – men tyvärr räcker pengarna inte på långt när till alla som ansöker.

En annan aktuell fråga är vilken inverkan inrättandet av de nya välfärdsområdena haft på biblioteksverksamheten. Susanne Ahlroth och hennes kolleger har haft ett öga på hur kommunerna hanterat bibliotekstjänsterna och var de finns placerade i de nya organisationerna.

Biblioteken har sin givna plats

I en snabbt föränderlig värld och med snabba politiska svängningar påpekar Susanne Ahlroth att det är bra att Finland har en relativt ny bibliotekslag som styr verksamheten, och som också slår fast att alla kommuner ska erbjuda bibliotekstjänster för sina invånare. Antalet bibliotek har minskat de senaste åren, men Susanne Ahlroth påpekar att vi fortfarande har en mycket bra täckning i våra svensk- och tvåspråkiga kommuner. Även utlåningsstatistiken har gått ner en aning de senaste åren, men glädjande är att allt fler barn- och ungdomsböcker lånas ut.

– Nu gäller det bara att fortsätta utveckla våra bibliotek så att de blir en naturlig del av vår vardag och gemensamma miljö. Ett rum för alla.


 

"I Danmark pratar man om biblioteksvärd, det är ett uttryck som jag tycker väldigt mycket om och som är en bra beskrivning av uppgiften."

 

Susanne Ahlroth

 • Vem: Bibliotekarie som sadlade om och i dag arbetar med administrativa uppgifter på Regionförvaltningsverket.
 • Vad: Överinspektör för biblioteksväsendet vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet.
 • Var: Jobbar fysiskt i Helsingfors, men har hela Svenskfinland som sitt arbetsfält. 
 • Uppdrag: Att utvärdera och främja tillgång och kvalitet på svenskspråkiga bibliotekstjänster samt främja svenskspråkig utbildning inom biblioteks- och informationstjänster. Till uppgifterna hör även att fördela statlig finansiering, ordna fortbildning för svenskspråkig bibliotekspersonal samt att bistå ministeriet i utvecklandet av biblioteksverksamheten och nordiskt bibliotekssamarbete.
 • Bakgrund: Har varit ansvarig för den svenska barnbiblioteksverksamheten i Helsingfors och fungerat som avdelningschef för för barn- och ungdomsavdelningen på Richardsgatans bibliotek. Har även publicerat artiklar och föreläst.
 • Mitt favoritbibliotek: Richardsgatan ligger mig varmast om hjärtat eftersom jag jobbade länge där. Jag tycker också mycket om fastigheten – visste du att det här är den äldsta byggnaden i Norden som planerades enkom som ett allmänt bibliotek?
 • Jag som biblioteksbesökare: Jag lånar mycket, men tillbringar inte så mycket tid där. Ofta reserverar jag mina böcker via appen och hämtar ut dem via självlåningsdisken. Jag tycker också om att besöka bibliotek i samband med resor – allt från fina gamla klosterbibliotek till universitetsbibliotek och allmänna bibliotek med spännande arkitektur.
 

Regionförvaltningsverkets biblioteksväsende 

 • Främjar de allmänna bibliotekens verksamhet för att trygga likvärdiga möjligheter till bildning och kultur samt möjliggöra tillgången till och användningen av information. 
 • Ordnar fortbildning för bibliotekspersonal i ämnen som lagstiftning, utvecklandet och ledningen av biblioteken och bibliotekens internationalisering, samt utbildningar tillsammans med bibliotek som sköter särskilda uppgifter – i samarbete med andra aktörer inom bibliotekssektorn.
 • Beviljar understöd för utvecklingsverksamhet inom kommuner eller kommunala allmänna bibliotek. 
 • Producerar och utvärderar information för nationell statistik.
 • Publicerar ett riksomfattande nyhetsbrev för biblioteksväsendet på finska och svenska med nyheter och meddelanden om aktuella biblioteksfrågor.

Sonja Finholm
Text och foto

Admin Admin