Omväxlande vardag på Ode

23.10.2023 kl. 08:28
Att jobba på bibliotek handlar mycket om böcker, men minst lika mycket om att producera innehåll och skapa en miljö där besökarna bjuds på nya upplevelser.
– Vår uppgift på Ode är att testa nya saker för att utveckla biblioteksverksamheten, säger specialbibliotekarie Hanna Kurtén.

Att intervjua speciabibliotekarie Hanna Kurtén har sina utmaningar. I ena stunden är det en mamma och hennes son som vill ha hjälp med att hitta lättlästa böcker, i den andra någon som letar efter en bok om Disneyfilmen Frozen, samtidigt som en stor grupp turister guidas runt i biblioteket som i sig är en stor turistattraktion i Helsingfors. Hanna Kurtén håller också koll på musikerna som strax ska inta scenen på barn- och ungdomsavdelningen, och ser till att de yngsta besökarna inte river scenografin.

 

– Det här är egentligen en ganska typisk dag på jobbet. På Ode händer det hela tiden saker och man får vara väldigt mångsidig.

Hanna Kurtén har alltid drömt om att jobba på biblioteket och säger att hon nu är på rätt plats. Rollen som specialbibliotekarie i barn- och ungdomsteamet innebär att hon ansvarar för den svenskspråkiga barn- och ungdomslitteraturen, men också för att planera och genomföra svenskspråkiga program.

– Vi har omkring 8 000 besökare per dag, och till en del av våra utrymmen är det flera månaders väntetid. Helsingforsarna har verkligen gjort det här till sitt vardagsrum.

Hannas roll är att se till att alla trivs. Förutom den stora mängden turister är den typiska besökaren en förälder med små barn som gärna kommer hit för att umgås med vänner, leka eller äta lunch.

– Det är roligt att se hur många spontana möten som sker när småbarnen kryper runt här och föräldrarna börjar prata med varandra. Det är precis så jag vill att Ode ska vara – en plats för nya möten och upplevelser.

"Som ett vardagsrum"

Det som gör Ode speciellt är att biblioteket inte har samma tydliga geografiska ansvarsområden som närbiblioteken, som i huvudsak samarbetar med skolor och daghem i närområdet. Hit kommer besökare och grupper från hela huvudstadsregionen och även längre ifrån. Just nu planerar Hanna Kurtén en workshop för 7-10-åringar där deltagarna själva får skapa digitala bilder utgående från olika berättelser. Även om mycket handlar om ny teknik och digitala upplevelser står litteraturen ändå i centrum. Det är tack vare boken som berättelserna finns – tekniken är bara ett sätt att ge berättelserna liv.

– Vi har också till exempel möjlighet att projicera en berättelse så att karaktärerna i boken plötsligt får liv i rummet och kan interagera med barnen, säger Hanna Kurtén och visar en studio som är full med teknik.

Den här typen av multilitteracitet där man lär sig hantera ljud och bild och läsa innehåll i olika format finns med i den nya läroplanen, och Hanna Kurtén brinner för att testa nya tekniker som kan lära och inspirera barn och unga att hantera den mediala verkligheten de växer upp i.

Öppet för alla

I Hanna Kurténs vision om biblioteket ingår också det demokratiska uppdraget. Hon anser att biblioteket ska vara en trygg plats för alla och där du med bokens hjälp kan upptäcka nya världar, även om du inte har möjlighet att resa fysiskt. 

Vilka egenskaper behöver man då ha för att jobba på bibliotek?

Hanna Kurtén säger att hon är överraskad över hur fysiskt arbetet är, det är väldigt korta stunder hon faktiskt hinner sitta ner. Inför dagens musikprogram till exempel ska en skärm flyttas från ett ställe till ett annat och de stora kuddarna på lekmattan visar sig vara i vägen. Det gäller också att kunna betjäna på flera språk, varje dag ger hon boktips på svenska, finska och engelska.

– Men det viktigaste av allt utöver själva litteraturen är att du är nyfiken och redo att lära dig nya saker för att kunna vara med och skapa framtidens innehåll. Biblioteksyrket är i dag väldigt brett, och du får gärna komma in med nya perspektiv från andra branscher. Om du är intresserad rekommenderar jag att prova på. Själv får jag fortfarande nya aha-upplevelser varje dag!

"Biblioteksyrket är i dag väldigt brett, och du får gärna komma in med nya perspektiv från andra branscher."

 

Hanna Kurtén

  • Vem: Specialbibliotekarie i barn- och ungdomsteamet i centrumbiblioteket Ode i Helsingfors.
  • Ansvarar för: Den svenskspråkiga barn- och ungdomsverksamheten.
  • En vanlig dag: Jobbar cirka halva tiden med böcker och kundbetjäning, medan andra halvan går åt till att planera innehåll, ordna evenemang och samarbeta med andra aktörer.
  • Kolleger: På Ode jobbar cirka 70 personer, plus de som är anställda av övriga aktörer i huset. I Hannas team jobbar drygt tio personer, varav hon är den enda med svenska som ansvarsområde.
  • Bakgrund: Har studerat nordisk litteratur och tidigare arbetat som redaktör på Svenska litteratursällskapet, bland annat med barnlitteratur inom projektet ZTS, Zacharias Topelius Skrifter. Hann också jobba en kort tid på högskolebiblioteket vid Hanken i Helsingfors innan hon i januari 2023 fick jobb på Ode. Studierna i litteraturvetenskap har hon senare kompletterat med kurser i informationsvetenskap.
  • Hanna som läsare: Vi har två barn under skolåldern, så just nu blir det mycket bilderböcker. Men även annars är jag väldigt intresserad av barnböcker. När jag vill ha en stund för mig själv läser jag helst en finlandssvensk författare, nästa på listan är Ulla Donners Den naturliga komedin. Samtidigt försöker jag också ha koll på vad som är aktuellt inom nordisk litteratur.

Sonja Finholm
Text och foto 
Admin Admin