På bibliotek från kust till kust

03.03.2022 kl. 15:23
Många vet tidigt vilken bransch de är intresserade av, men för Vilhelm Lönnberg var det inte så klart. För honom var det något av en slump att han hamnade in i biblioteksbranschen. – Men nu har jag svårt att tänka mig att göra något annat, säger han.

"Intressant nog har arbetet på bibliotek gett mig färdigheter och kunskaper jag inte hade kunnat tänka mig att göra tidigare. Jag var och är introvert, men genom biblioteksarbetet har jag lyckats utveckla färdigheter och bli mera social och utåtriktad.

Jag studerade både filosofi och informationsvetenskap på Åbo Akademi, och även fast jag tyckte om att lära mig nya saker och att studera så märkte jag tidigt att jag inte hade kapacitet för forskning. Jag har haft dyslexi från tidig ålder, vilket gjorde skollivet och studielivet speciellt tungt. Biblioteket ger mig möjligheten att vara runt kunskap utan trycket av att ändlöst producera resultat. Dessutom var bibliotek ett naturligt val för någon som aktivt läser faktaböcker om olika saker.  

Bibliotekserfarenhet

Även fast jag har vuxit upp i Åbo så har min bibliotekserfarenhet varit på nationell nivå. Man kan säga att jag jobbat på bibliotek från kust till kust, eftersom jag har jobbat på bibliotek i både Vasa och Fredrikshamn. Från svenskspråkighetens vagga i Finland i Österbotten till det finska språkets ursprungsorter i Södra Savolax. Genom denna rundvandring i finländska bibliotek har jag fått en litet annorlunda insikt i biblioteksverksamhet eftersom jag jobbat i både universitets- och allmänna bibliotek.  

Intressant nog så har jag genom biblioteksarbetet gjort uppgifter och saker som jag inte hade tänkt mig vara kapabel till. Jag har blivit mera bekväm att hålla presentationer och föreläsningar och även tagit ansvar för många av bibliotekets tekniska aspekter.

Under min tid på allmänna bibliotek var jag med i barn- och ungdomsavdelningar där jag höll olika former av bokprat och var inblandad i olika pedagogiska projekt för unga. Projekten handlade om allt från att presentera litteratur, introducera bibliotekets verksamhet för elever, hålla workshopar där skoleleverna fick skapa sina egna visioner av framtiden, till att presentera AI och robotar till gymnasiestuderande.   

Även de minsta biblioteken i Finland kan ge en möjlighet att träffa alla möjliga författare och experter från Anja Snellman, Kimmo Ohtonen till Pentti O. Haikonen.

Just nu jobbar jag på Svenska handelshögskolans (Hankens) bibliotek, och även fast jag ännu är involverad i undervisning i informationssökning så är det mera den tekniska sidan jag jobbar med.  Jag ser till att de olika bibliotekssystem som håller i gång biblioteket, fungerar. Jag var med i den första vågen av ibruktagning av Open Source biblioteksdatabasen Koha, samt hanterade övergången till Koha på Svenska handelshögskolans bibliotek. Fastän det tekniska har varit utmanande så har det inte varit desto mera utmanande än att presentera en bok åt unga.

Bibliotek som stöd för pedagogik

För att litet jämföra erfarenheten mellan allmänna och universitetsbibliotek så skulle jag säga att arbetet på allmänna bibliotek på många sätt kan vara mera krävande då det i många fall kräver mera flexibilitet och förståelse då man har en bredare användargrupp. På universitetsbibliotek kan det vara enklare då användarna på ett eller annat sätt är del av organisationen. För båda användargrupper krävs stöd för informationssökning och att kunna lära ut olika informationssökningstekniker. Undervisningen på Hankens bibliotek går ut på att lära ut olika färdigheter för akademiska studier. Enligt min egen erfarenhet så har biblioteket definitivt den lägsta tröskeln om studerande har problem att komma vidare med sina studier. Svårigheten kan emellanåt vara att få studerande själva att förstå att de kan få stöd om de frågar på biblioteket.

Paradoxalt nog har jag märkt att det har skett en generationsförändring bland unga som har vuxit upp med Google, men som resultat av det har de fått sämre informationssöknings färdigheter. Tidigare generationer som har upplevt utvecklingen av datatekniken har fått göra mera arbete för att komma åt information och har utvecklat annorlunda färdigheter än den nyare generationen. I det ser jag att bibliotekets uppgift är att överbygga denna klyfta, oberoende av om det handlar om universitetsbibliotek eller allmänna bibliotek."

 

Vilhelm Lönnberg
Informationsplanerare, Hanken

 

Vilhelm Lönnberg