Självklar men brokig väg till branschen

03.03.2022 kl. 15:16
Gun Vestman är informationsspecialist på ett högskolebibliotek, vilket innebär att arbetsdagen är fylld av digitala informationsresurser, handledning och undervisning, men även kommunikation, översättning och koordinering. – Det är ett helt annat arbetsliv än det jag föreställde mig när jag sökte mig till utbildningen.

"I dag kan jag säga att den biblioteksvärld jag arbetar i är helt rätt. Jag uppskattar mina varierande arbetsuppgifter i en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö.

För mig var vägen till branschen ganska rak. Efter gymnasiet valde jag att studera till biblioteksmerkonom vid dåvarande Vasa handelsläroverk, en tvåårig studentbaserad utbildning på institutnivå. Direkt efter fick jag arbete inom branschen, jag arbetade som bibliotekssekreterare på en folkhögskola och vikarierade sedan som kurssekreterare där. Det var ett givande år, fyllt med självständiga och omväxlande uppgifter som gav goda lärdomar. Jag var projektanställd på Korsholms bibliotek en kort tid, det är all erfarenhet jag har från allmänna bibliotek – utom som låntagare då förstås, i det avseende är min erfarenhet mer än gedigen.

Några år senare började jag arbeta på högskolebibliotek och i den världen har jag stannat. En kort tid på Hanken, sedan många år på Svenska yrkeshögskolan som sedan blev Yrkeshögskolan Novia och idag är jag anställd av Vasa universitet. Jag började arbeta som bibliotekssekreterare och blev sedan bibliotekarie efter att jag tagit en akademisk examen. Titeln ändrades sedan till informatiker och idag är jag informationsspecialist.

Livslångt lärande

Kurser och studier har alltid varit en del av mitt liv, både många olika kurser inom öppna universitetet och arbetsrelaterad fortbildning. Jag började studera informationsförvaltning inom Öpu vid Åbo Akademi i slutet av 1990-talet, en kurshelhet som var förlagd till Österbotten. Jag tog på nytt upp de här studierna 2006 när Åbo Akademi inledde en studiehelhet på 60 studiepoäng i samarbete med utbildningsanordnare i nejden. Det var ett unikt samarbete, ÅA och de österbottniska vuxen-/arbetarinstituten ordnade kurshelheten tillsammans. Vi åkte runt i Österbotten mellan olika vuxen-/arbetarinstitut och Åbo Akademi. Genast i början av studierna blev det grupparbeten, i vår grupp fann vi varandra direkt, följdes åt under studierna och delade med- och motgångar. Vi samarbetade och vi samåkte – och någon enstaka gång övernattade vi på golvet i en folkhögskola. Vi samlade minnen, vi lärde oss massor och delade förtroenden och otaliga skratt. Studierna pågick i tre år men gav oss vänskap för livet och vi träffas regelbundet än idag.

Studierna gav mersmak och jag fortsatte med att studera vuxenpedagogik vid ÅA:s Öpu för att ett år senare bli examensstuderande vid Åbo Akademi. Jag fick min pedagogie kandidatexamen 2012 och min magisterexamen 2017. Studierna har till största delen bedrivits vid sidan om arbetet. Jag har dock i perioder arbetat med förkortad arbetstid och även haft några perioder av studieledighet. Att arbeta och studera blev en livsstil som jag ibland saknar. Jag deltar i arbetsrelaterad fortbildning men kastar lystna blickar på olika studiehelheter och kurser. Det finns så mycket jag ännu vill lära mig."

Gun Vestman
Informationsspecialist, Tritonia

Foto: Martina Uthardt

Gun Vestman